Created On Wednesday, 09 March 2016 00:41
N/A
Philippines
N/A
N/A
Avadavat, Parrotfinches, Munias
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Mindanao (Mts. Apo, Busa, Kitanglad, Pasian, Putting Bato)
Animalia
Chordata
Aves
{Plant_Order:value}
Estrildidae
Erythrura
N/A
coloria
N/A
N/A
N/A
N/A
Red-Eared Parrotfinch
Endemic; Locally Common
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
 
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Ambassis buruensis

N/A
N/A
N/A
 

Ambassis buruensis

N/A
N/A
N/A
N/A

Ambassis buruensis

N/A
N/A
N/A
Longitude
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A